Unike pasientar, varige resultat

Med lang erfaring og eit solid team, tilbyr vi alle typar kjeveortopediske behandlingar for både unge og vaksne.

70 04 80 90

70 04 80 90

Strandgata 5a, Ørsta

Strandgata 5a, Ørsta

Klinikken blir stengt fredag 20.mai pga kurs. Kjeveortopedane Ingri og Marit skal holde kurs ilag med oralkirurgane frå Ålesund sjukehus på Loenmøtet for tannlegar. Temaet er ortognatisk kirurgi i kombinasjon med kjeveortopedisk behandling.

Pilotprosjekt Nordfjordeid! Frå januar 2021 vil Ingri og Marit ha kvar sin klinikkdag ein gong i månaden hos Eid tannklinikk. Tilbodet er i første omgong for pasientar som soknar til Eid tannklinikk, men vi vil med tida vurdere om vi kan utvide tilbodet til også å gjelde for pasientar frå nærliggande stader. Det vi kan utføre på klinikken på Eid er enkle strengskift og aktiveringar. Hovuddrifta vår vil fortsatt vere i Ørsta, så all kontakt må rettast hit.

8

positive tilsette

350

lyse kvadratmeter med havutsikt

0

venteliste