Unike pasientar, varige resultat

Med lang erfaring og eit solid team, tilbyr vi alle typar kjeveortopediske behandlingar for både unge og vaksne.

70 04 80 90

70 04 80 90

Strandgata 5a, Ørsta

Strandgata 5a, Ørsta

Påskeferie! Vi er tilbake som vanlig tysdag 19.april. Skjer det noko akutt med strengen kan du først forsøke å finne hjelp under "spørsmål og svar". Om du ikkje finn svar der kan du kontakte tannlegen din på SMS: Ingri Beddari (410 20 482), Marit R.Gjethammer (412 35 937). God påske!

Pilotprosjekt Nordfjordeid! Frå januar 2021 vil Ingri og Marit ha kvar sin klinikkdag ein gong i månaden hos Eid tannklinikk. Tilbodet er i første omgong for pasientar som soknar til Eid tannklinikk, men vi vil med tida vurdere om vi kan utvide tilbodet til også å gjelde for pasientar frå nærliggande stader. Det vi kan utføre på klinikken på Eid er enkle strengskift og aktiveringar. Hovuddrifta vår vil fortsatt vere i Ørsta, så all kontakt må rettast hit.

8

positive tilsette

350

lyse kvadratmeter med havutsikt

0

venteliste