Unike pasientar, varige resultat

Med lang erfaring og eit solid team, tilbyr vi alle typar kjeveortopediske behandlingar for både unge og vaksne.

70 04 80 90

70 04 80 90

Strandgata 5a, Ørsta

Strandgata 5a, Ørsta

Klinikken er feriestengt frå og med mandag 4.juli. Om noko er akutt og ikkje kan vente til etter ferien, kontakt tannlegen din per SMS til 41 23 59 37 (Marit Ramsli Gjethammer) eller 41 02 04 82 (Ingri Beddari) så hjelper vi så fort vi kan. Sjå også under "spørsmål og svar"-fana her på nettsida om du kan få hjelp der. God sommar!

Klinikken blir stengt fredag 20.mai pga kurs. Kjeveortopedane Ingri og Marit skal holde kurs ilag med oralkirurgane frå Ålesund sjukehus på Loenmøtet for tannlegar. Temaet er ortognatisk kirurgi i kombinasjon med kjeveortopedisk behandling.

Pilotprosjekt Nordfjordeid! Frå januar 2021 vil Ingri og Marit ha kvar sin klinikkdag ein gong i månaden hos Eid tannklinikk. Tilbodet er i første omgong for pasientar som soknar til Eid tannklinikk, men vi vil med tida vurdere om vi kan utvide tilbodet til også å gjelde for pasientar frå nærliggande stader. Det vi kan utføre på klinikken på Eid er enkle strengskift og aktiveringar. Hovuddrifta vår vil fortsatt vere i Ørsta, så all kontakt må rettast hit.

8

positive tilsette

350

lyse kvadratmeter med havutsikt

0

venteliste